De Vlijtsekade
Logo Logo
25 mei '21

Het waarborgcertificaat: garantie op je nieuwbouwwoning

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt er een hoop op je af. Het is misschien wel één van de grootste stappen van je leven, en zelfs een fantastische stap mits alles goed is geregeld. Met een Garantie- en Waarborgregeling (afgekort: GWR) ben je er als koper van verzekerd dat je nieuwe woning correct wordt opgeleverd. De woningen in De Vlijtsekade fase 1b vallen onder de garantieregeling van Woningborg.

Zekerheid

Een nieuwe woning koop je uiteraard graag met een gerust hart. Zo wil je er zeker van zijn dat de woning aan de voorschriften voldoet, dat de bouwondernemer goed werkt levert en dat eventuele problemen netjes worden opgelost. Om jou die consumentenbescherming en zekerheid te bieden is de GWR in het leven geroepen. We leggen je kort uit hoe dit werkt en met welke organisaties BPD hiervoor samenwerkt.

Onafhankelijke partij

De GWR is de regeling waarin garanties en zekerheden voor nieuwbouwwoningen zijn opgenomen. De aannemer in De Vlijtskade fase 1b heeft zich aangesloten bij Woningborg. Dit is een onafhankelijke en betrouwbare organisatie waar jij als koper écht op kunt bouwen. Woningborg heeft het keurmerk van Stichting GarantieWoning en zorgt er voor dat - met een strenge keuring - de aangesloten aannemer vakbekwaam is en aan strenge financiële eisen voldoen. Is de aannemer dat niet, dan zal Woningborg de aannemer niet toelaten.

De GWR is op alle nieuwbouwprojecten van BPD van toepassing, wat inhoudt dat je na aankoop van een nieuwbouwwoning een waarborgcertificaat ontvangt. Deze garantie is een belofte van de aannemer dat de woning aan bepaalde normen voldoet en dat ernstige risico’s hiermee voor jou zijn afgedekt. Hierbij kun je denken aan door de overheid opgelegde regels rondom veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid uit het Bouwbesluit, maar ook aanvullende (prestatie) eisen die Woningborg stelt.

Mogelijke risico’s

Het bouwen van een nieuwe woning is een complex proces. Er zijn niet alleen enorm veel partijen bij betrokken, van architect tot aannemer en installateur, maar het is ook een tijdrovende en risicovolle onderneming waarbij de aannemer bijvoorbeeld in de financiële problemen zou kunnen komen.

Faillisement

Het 1e punt waar het waarborgcertificaat je tegen beschermt is een faillissement van de aannemer. Stel dat deze failliet gaat, dat zou een financiële ramp zijn waar je als koper echt niet de dupe van wilt zijn. Gelukkig regelt de Woningborg in zo’n geval de afbouw of schadeloosstelling. Hiermee zijn grote financiële risico’s voor jou als koper afgedekt.

Gebreken

Wanneer je na oplevering dan eindelijk de gelukkige bewoner van jouw nieuwe woning bent, kan er helaas toch iets mis zijn. Ongeacht of de aannemer zich aan de juridische en bouwtechnische voorschriften heeft gehouden. Doet zich na oplevering een (verborgen) gebrek aan de woning voor? Dan is de aannemer daar, op basis van de GWR, voor aansprakelijk en zal hij het probleem moeten verhelpen. De garantietermijn voor gebreken verschilt per onderdeel, maar is over het algemeen 6 jaar. Voor ernstige gebreken aan de hoofdconstructie van je woning is het zelfs 10 jaar. De termijnen die van toepassing zijn, kun je terugvinden in het waarborgcertificaat van jouw woning.

Geschillen

Tot slot staat Woningborg garant voor een goede en onafhankelijke bemiddeling, en zelfs voor een onafhankelijke arbitrage procedure, in het onverhoopte geval dat er een onoplosbaar geschil tussen jou en de aannemer ontstaat. Hoewel we natuurlijk hopen dat het niet tot een conflict zal komen, is het fijn om te weten dat er goede en heldere procedures zijn waarop jij een beroep kunt doen. De waarborgende partij zal, als jij of de aannemer daartoe verzoekt, altijd eerst bemiddelen om samen een goede oplossing te vinden.

Afgifte waarborgcertificaat

Maar hoe werkt het allemaal en wanneer krijg je zo’n waarborgcertificaat? Allereerst wordt De Vlijtsekade door de aannemer bij Woningborg aangemeld. Het plan wordt vervolgens grondig beoordeeld op diverse onderdelen zoals de planopzet in zijn algemeen, juridische toetsen en een volledig technische beoordeling van de woningen. Als alles in orde is wordt het plan ingeschreven in hun woningregister en kunnen er garantiecertificaten verstrekt worden. Na het ondertekenen van het koopcontract en uiterlijk voordat je naar de notaris gaat, ontvang je het waarborgcertificaat inclusief alle bijbehorende informatie.

Meer weten?

De Garantie- en Waarborgregeling is taaie materie, dat begrijpen we. Wil je jezelf daarom nog een keer uitgebreid en op je gemak inlezen? Ga dan naar de website van Woningborg. Ook tussen de downloads in Mijn Eigen Huis kun je alle relevante informatie vinden over de garantie op de woningen. 

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken of wijzigen.